Register users 457 / Online 0
Site Rules
Susitarimas tarp vartotojo ir portalo savininko/administratoriaus:

Portalo mp3talpykla.com taisykles:

1. Taisykliu objektas:
1.1. Visos taisykles yra naudojamos utikrinti portalo mp3talpykla.com sauguma, informacijos, pateikiamos portale legaluma, portalo vartotoju ir informacijos apie juos konfidencialuma ir LR istatymu laikymasi portalo viduje.

2. Portalo apraymas:
2.1. Portalas mp3talpykla.com suteikia galimybe portalo nariams keistis muzikos failais.
2.2. Informacija portale gali talpinti tiek administratorius, tiek puslapio lankytojai iskyrus:
2.2.1. Informacija kuria saugo ir jos platinima draudia ar riboja treciuju asmenu autorines teises, o jas talpinantis asmuo neturi teises jos platinti.
2.2.2. Informacija kurios platinima draudia Lietuvos respublikos istatymai ar institucijos.
2.2.3. Informacija kursto tautine, rasine, religine, socialine bei lyciu neapykanta.
2.2.4. Informacija meiia, ieidia mogu, emina jo garbe ir oruma. 2.3. Visa mp3talpykla.com portale paskelbta draudiama informacija bus alinama, o ja paskelbe asmenys atsakys pagal Lietuvos Respublikos istatymus.
2.4. Pastebejus draudiama informacija praome nedelsiant apie tai informuoti portalo administratoriu el. patu info@mp3talpykla.com.
2.5. Portalas lankytoju statusai:
2.5.1. Negeristruoti lankytojai lankytojai neusiregistrave portale. Jie gali matyti dali portalo informacijos.
2.5.2. Registruoti lankytojai lankytojais usiregistrave portale, turintys unikalu prisijungimo varda bei slaptaodi. ie lankytojai gali matyti dali portale esancios informacijos, komentuoti, bei dalyvauti portalo balsavime, rayti nuomones forume, ir kitaip dalyvauti portalo bendruomeneje.
2.5.3. VIP naryste. Nariai turintys VIP teises portale mp3talpykla.com turi visas teises, kaip ir registruoti vartotojai bei galimybe prieiti prie visos portale esancios informacijos, keistis savo muzikiniais kuriniais (iskyrus administravimo, programavimo bei kitas ne vartotojams skirtas sritis).
2.5.4. Portalo registracija yra nemokama ir ja gali naudotis visi portalo lankytojai.
2.5.5. VIP naryste yra mokama.
2.5.6. Portalo neregistruoti, registruoti ir VIP statusa turintys nariai, administratoriai, savininkai ir kiti asmenys susije su portalu ar jo veikla privalo laikytis visu portalo taisykliu, Lietuvos ir tarptautiniu istatymu, socialiniu ir teisingumo normu.

3. Narystes apmokestinimas ir atsiskaitymas.
3.1. VIP naryste yra mokama.
3.1.1. VIP naryste (prenumerata) yra usakoma trumposiomis SMS inutemis.
3.1.2. Prenumerata suprantama kaip mokestis u nuolatine paslauga VIP naryste.
3.1.3. Prenumerata usakoma siunciant trumpaja inute numeriu 1679 su odiu START VIT (slapyvardis puslapyje). Narystes usakymas Naryste.
3.1.4. Usakymo inutes kaina 1.0 litas.
3.1.5. Prenumeratos laikotarpis 7 dienos jams.
3.1.6. Prenumeratos pratesimas yra automatikas. Prenumerata pratesiama, kas 7 dienas, mokestis u prenumeratos pratesima 1.0 litas.
3.1.7. Prenumerata aktyvuojama po 24 valandu.
3.2. Prenumeratos nutraukimas.
3.2.1. VIP narystes prenumeratorius gali nutraukti prenumerata bet kuriuo metu.
3.2.2. VIP narystes prenumeratos nutraukimas yra vykdomas trumposiomis SMS inutemis.
3.2.3. VIP narystes prenumerata nutraukiama siunciant trumpaja inute numeriu 1679 su odiu STOP VIT. Narystes atsisakymas Atsisakymas.
3.2.4. VIP narystes prenumeratos nutraukimo kaina 0,3 lito.
3.2.5. Portalo savininkai ir administratoriai neatsako u patirtas ilaidas, jei ilaidos yra aikiai nurodytos ir apraytos iame susitarime.

4. Su portalu susijusiu asmenu isipareigojimai ir atsakomybes:
4.1. Portalo savininkai bei administratoriai isipareigoja:
4.1.1. Nuolat priiureti bei rupintis portalu.
4.1.2. Atsakyti i portalo nariu bei paslaugu vartotoju klausimus, atsiliepimus, praymus.
4.1.3. Stengtis kokybikai teikti portalo nariams priklausancias paslaugas.
4.1.4. Ispresti su portalo sutrikimais susijusius klausimus.
4.1.5. Ispeti portalo narius apie bet kokius su portalo veikla susijusius pokycius.
4.1.6. Atlyginti vartotojo patirtas ilaidas susijusias su portalo veiklos sutrikimais, jei apie tai buvo praneta per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastebejimo apie sutrikima.
4.1.7. Nuolat tikrinti ir periureti portale platinama informacija:
4.1.7.1. Ar tai nera informacija kuria saugo ir jos platinima draudia ar riboja treciuju asmenu autorines teises.
4.1.7.2. Ar tai nera informacija kurios platinima draudia Lietuvos respublikos istatymai ar institucijos.
4.1.7.3. Ar informacija nekursto tautines, rasinse, religines, socialines bei lyciu neapykantos.
4.1.7.4. Ar informacija nemeiia, neieidia mogaus, neemina jo garbes ir orumo.
4.1.7.5. Ar portale nera platinama kitokia informacija, paeidianti Lietuvos respublikos istatymus.
4.2. Portalo savininkai bei administratoriai neatsako u:
4.2.1. Portalo lankytojus, kurie nepaiso ispejimu ir paeidia portalo taisykles.
4.2.2. Portalo lankytojus, kurie platina informacija apsaugota autorinemis teisemis ar kitokia informacija, nurodyta kaip netinkama ir nepriimtina pagal io susitarimo 2.2. punkta.
4.2.3. Portalo lankytoju veiksmus, paeidiancius kitu lankytoju teises ar Lietuvos respublikos istatymus.
4.2.4. Del atlyginimo u teikiamu paslaugu sutrikima, jei apie tai nebuvo praneta vartotojo.
4.2.5. Portalo savininkai ir administratoriai neatsako u vartotojo patirtas ilaidas, jei ilaidos yra aikiai nurodytos ir apraytos iame susitarime.
4.3. Portalo vartotojai isipareigoja:
4.3.1. Portale laikytis visu io susitarimo taisykliu.
4.3.2. Portale laikytis visu Lietuvos respublikos istatymu.
4.3.3. U taisykliu ar LR istatymu paeidimus atsakyti pagal LR istatymus.
4.3.4. Praneti portalo administratoriui apie kitu su portalu susijusiu asmenu taisykliu paeidimus.
4.3.5. Ieidami i portala besalygikai sutikti su visomis portalo taisyklemis.
4.3.6. Praneti apie portalo administratoriui el. patu info@mp3talpykla.com apie teikiamu paslaugu sutrikima per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastebejimo apie sutrikima.
4.3.7. Neteikti jokiu pretenziju portalo savininkams u portalo turini, jo veikla ar kitu vartotoju veiksmus, jei tai nepaeidia LR istatymu ar io susitarimo taisykliu.
4.3.8. Portalo vartotojas sutinka gauti naujienas, susijusias su svetaine, ir gali bet kada ju atsisakyti siunciamame laiske arba savo profilio nustatymuose
4.4. Portalo vartotojai turi teise:
4.4.1. Naudotis portalo teikiamomis paslaugomis.
4.4.2. Reikalauti portalo savininku ir administratoriu atlyginti ilaidas susijusias su portalo sutrikimu, jei apie tai pranee administratoriui el. patu info@mp3talpykla.com per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastebejimo apie sutrikima.
4.4.3. Sutikes su iomis taisyklemis nedelsiant igyti neregistruoto io portalo nario statusa ir naudotis visomis io susitarimo 2.5.1. punkte nurodytomis paslaugomis ir teisemis.

5. Baigiamosios nuostatos.
5.1. is susitarimas isigalioja nuo vartotojo patekimo i portala.
5.2. Santykiams, susijusiems su iuo susitarimu, taciau juo nesureguliuotiems, taikomi Lietuvos Respublikos teises aktai.
5.3. Visi gincai tarp portalo vartotoju ir jo savininku ar administratoriu sprendiami aliu susitarimu, o nepavykus jo pasiekti Lietuvos istatymais numatyta tvarka. 5.4. Visi gincai susije su portalu sprendiami Vilniaus mieste, Lietuvos respublikoje, vadovaujantis galiojanciais Lietuvos Respublikos istatymais.

Shoutbox
Nori parašyti? Užsiregistruok!
Skaitliukas.eu - Nemokamas lankytojų skaitliukas